Обласна олімпіада з фізики 2018/2019 н. р. + завдання

16.01. 2019 року традиційно було проведено 3 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Приємно відмітити, що Богуславський район представляли саме учні нашої школи.

А саме:

8 клас: Духан Назар;

9 клас: Кутовий Денис;

10 клас: Миргородський Владислав

11 клас: Коваленко Іван.

За результатами перевірки, Кутовий Д., Миргородський В. та Коваленко І. посіли треті призові місця. ВІТАЄМО!

Спробуйте й Ви свої сили:

8 клас.

 • Під час перегонів «Формула-1» автомобілі багато разів проходять кільцеву трасу. Ця траса умовно розбита на три ділянки однакової довжини, але різного рівня складності. Гонщик пройшов першу й другу ділянки із загальною середньою швидкістю 200 км/год, другу й третю — із загальною середньою швидкістю 150 км/год , а третю й першу — із загальною середньою швидкістю 225 км/год. На якій із ділянок — першій, другій чи третій окремо взятій середня швидкість автомобіля була найбільшою? Визначте цю швидкість?
 • Три сполучені посудини, які частково заповнені водою, мають форму циліндрів із площами перерізу S1 = 100 см2, S2 = 200 см2, S3 = 300 см2 і стоять вертикально. У перший циліндр наливають 900 г олії густиною 0,9 г/см3, у другий наливають 400 г гасу густиною 0,8 г/см3. Зробіть рисунок і визначте, на скільки підніметься рівень води в третьому циліндрі. Рідина з циліндрів через край не виливається.
 • До важеля в точці А прикріплена на нитці алюмінієва куля, в точці В – куля з титанового сплаву. Кулі перебувають у рівновазі, коли алюмінієва занурена в бензин, а титанова – у воду. Визначте густину титанового сплаву. Об’єми куль однакові. Густина бензину – 0,7 г/ см3, густина алюмінію – 2,7 г/ см3 .
 • Маятник зроблений із невеликої кульки, яка підвішена на тонкому мідному дроті. Чому і як відрізнятимуться періоди коливань такого математичного маятника в різних умовах: узимку за температури -30 оС і влітку за температури +30 оС. Спробуйте приблизно визначити лінійний коефіцієнт теплового розширення міді, якщо відомо, що за однаковий час цей маятник в одних умовах робить 2000 коливань а в інших – 2001 коливання.

 

9 клас:

 • Коли певну кількість теплоти Q передали першій рідині, вона нагрілася на 40 оС, Коли таку саму кількість теплоти Q передали другій рідині, вона нагрілась на 60 оС. На скільки підвищиться температура суміші, яку отримали, змішавши 40 % маси першої рідини й 60 % маси другої рідини, якщо суміші передати таку саму кількість теплоти Q?
 • Дріт опором 20 Ом розрізали на дві частини, з яких зробили квадрат і коло та з'єднали їх у чотирьох точках, як показано на рисунку. Визначте силу струму, який проходитиме через точку В, якщо до точок А і С прикласти напругу 40 В.

 • Для того, щоб швидше закип'ятити воду, турист узяв три кип'ятильники, — на 600 Вт, 800 Вт і 1 кВт. З'єднав перший і третій паралельно, послідовно до них під'єднав другий і підключив усе з'єднання до розетки. Яка потужність буде виділятися в посудині з водою? За який час вдасться довести до кипіння 3 літри води, якщо знехтувати тепловими втратами? Початкова температура води 15 оС, питома теплоємність 4200 Дж/(кг•К). Від чого, на вашу думку, залежать теплові витрати, і чи може так статися, що довести до кипіння 3 літри води не вдасться?
 • Прямий провідник ab довжиною l = 0,2 м і масою m = 5 г підвішений горизонтально на двох невагомих нитках oa і ob в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція B = 49 мТл і перпендикулярна до провідника (див. рис.). Який струм необхідно пропустити через провідник, щоб одна із ниток розірвалася, якщо нитка розривається при навантаженні 39,2 мН?

 

10 клас:

 • Дві кулі радіусами R1 та R2 і вагою P1 та P2 відповідно з’єднані стрижнем вагою P, об’ємом V та довжиною L. Ця система занурена в рідину з густиною ρ. Де потрібно розмістити точку опори, щоб система знаходилась в рівновазі?
 • Під яким кутом до горизонту футболіст повинен відправити м’яч зі швидкістю 21 м/с, щоб той після пружного відбиття від вертикальної стінки влучив в інший м’яч, який лежить посередині між гравцем та стінкою? Відстань від футболіста до стінки 15 м. Прискорення вільного падіння  –  9.8 м/с2. Опором повітря знехтувати.
 • На рисунку зображена чорна скринька, у якій міститься чотири однакових резистори опорами 1 Ом кожен. До цих резисторів послідовно приєднали ще один такий самий резистор і підвели загальну напругу  8 В. З’ясувалось, що при цьому в скриньці виділяється потужність 15 Вт. Визначте за цими даними, як з’єднані резистори в скриньці.

 • Маленький світлодіод, його уявне зображення та оптичний центр лінзи позначені на рисунку точками. Укажіть, яка точка чому відповідає. Перенесіть рисунок і, враховуючи, що головна оптична вісь лінзи міститься в площині рисунка, побудуйте її і знайдіть фокуси лінзи та фокусну відстань.

11 клас:

 • На гладкій горизонтальній поверхні закріплена кулька з зарядом q1=2 мкКл, до якої прикріплена непровідна пружинка. На іншому кінці пружини знаходиться кулька масою m=20 г, заряд якої q2=4 мкКл. Рухома кулька коливається так, що мінімальна відстань між кульками складає L1=10 см. Яка максимальна швидкість руху цієї кульки, якщо довжина пружинки в недеформованому стані L0=30 см, а в момент, коли швидкість кульки максимальна, її довжина L2=40 см?

 • У системі, зображеній на малюнку, блоки та нитки невагомі. Маси вантажів, підвішених до крайніх блоків, однакові і дорівнюють 𝑀, а нахилені ділянки ниток утворюють з вертикаллю кут α. При яких значеннях маси 𝑚 вантажу, підвішеного до центрального блоку, і коефіцієнта тертя 𝜇 між крайніми блоками і опорами система буде перебувати в рівновазі?

 • На яку глибину в рідину відомої густини треба занурити відкриту з обидвох кінців трубку довжиною L, щоб після закривання верхнього отвору витягнути трубку зі стовпчиком рідини висотою L/2? Атмосферний тиск рівний p0.
 • Знайти напругу на конденсаторах С1 та С2 в електричному колі зображеному на рисунку якщо відомо, що за короткого замикання сила струму, що проходить через джерело струму відомої ЕРС зростає в n разів.

 • Кулька радіуса R=5 см котиться рівномірно та без проковзування по двом горизонтальним паралельним лінійкам, розташованим на відстані d=6 см одна від одної. З якими швидкостями рухаються верхня та нижня точки кульки, якщо за час t=2 с кулька проходить відстань L=120 см.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *